Inclusie en Diversiteit: troeven voor je organisatie

Diversity and Inclusion Tom Sweetlove

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. “ – Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum


Waarom discrimineren wij?

Beschermde discriminatiecriteria

In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen:

 • de Genderwet
 • de Antiracismewet
 • de Antidiscriminatiewet.

Samen onderscheiden ze verschillende beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar.

Voorbeelden van discriminatie

 • Je wordt bij een sollicitatie afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt.
 • Een klant vraagt aan een uitzendkantoor om voor een bepaalde functie geen kandidaten van buitenlandse afkomst aan te nemen.
 • Een werfleider maakt de hele dag door racistische opmerkingen en grapjes tegen een arbeider van vreemde origine.
 • Iemand schrijft op zijn blog dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, en moedigt aan om homo’s af te ranselen of uit te sluiten.
 • Een man kan met een handicap zijn beroep niet uitoefenen omdat het uurrooster niet is aangepast door de werkgever of er werd geen gebruik gemaakt om met overheidssubsidie aangepast informaticamateriaal aan te kopen.
 • Als een café geen dieren toelaat, en daardoor ook een klant met een blindengeleidehond er niet binnen mag.

Bovenstaande voorbeelden behoren elk tot een bepaalde vorm van Discriminatie. Wil je weten tot welke vorm ze behoren, bezoek dan zeker de Unia website.

Waarom de thema’s ‘Inclusiviteit’ en ‘Diversiteit’ business kritisch zijn voor de toekomst van je organisatie?

Los van het feit dat jouw organisatie wettelijk niet mag discrimineren, liggen er toch veel betekenisvollere redenen om de strijd tegen discriminatie aan te gaan.

Je merkt het zelf, naast Duurzaamheid, staan nu ook  Inclusiviteit & Diversiteit hoger aangeschreven in de meerjaren strategie van grote organisaties, zowel in de privé als in de overheid.   Marketinggewijs zie je nu TV-spots en bilboards opduiken met aandacht voor Duurzaamheid, Gendergelijkheid of Diversiteit.

Belfius Love Inclusie en Diversiteit

Het McKinsey & Company rapport ‘Diversity wins, How inclusion matters’ uit 2020 spreekt boekdelen:

 • Grotere diversiteit in zowel geslacht als etniciteit staat in correlatie met een grotere kans om als bedrijf beter te presteren dan de rest
 • Het stimuleren van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur, laat de werknemers toe om uitstekend te presteren, zowel individueel als in teamverband

Bottom line gaat het over:

 • Je als organisatie engageren voor I & D en dit engagement gaan delen binnen de organisatie
 • Leiderschap versterken rond I & D en leiders hiervoor aansprakelijk maken
 • De moed en vastberadenheid hebben om hier een maatschappelijke rol in te willen spelen
 • I & D is niet alleen de verantwoordelijkheid van marketing of hr, het is een strategie die business kritisch is voor de toekomst van je organisatie

Hoe onderzoeken?

Een goed uitgevoerd discriminatie-onderzoek brengt aan het licht welke discriminatiegronden meer of minder aanwezig zijn binnen een bepaalde sector of organisatie. Daarnaast brengt het onderzoek ook de achterliggende mechanismen in kaart die leiden tot discriminatie.

Lees het plan van aanpak hoe je een geslaagd discriminatie-onderzoek laat uitvoeren.

Extra kijk- en leestips

Canvas serie – Het leven in kleur – Racisme in Vlaanderen? Valt wel mee of niet? De vijfdelige reeks zoekt het uit en peilt zonder taboes naar het racisme in ons onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal.

McKinsey rapport – Diversity wins: How inclusion matters – Mei 2020

Paul Verluyten – Intercultural Skills for International Business and International Relations – Een must-read voor elke manager die werkzaam is in een international context. – Uitgeverij ACCO